Systemanalys för transportsystemet i Skåne

Vi syftar till att sammanställa och beskriva situationen för transportsystemet i Skåne och beskriva den utveckling som pågår i Skåne som har betydelse för transportinfrastrukturen.

Systemanalysen är en transportslagsövergripande analys av transportsystemets funktion och brister utifrån mål och behov. Funktions- och bristanalysen har tagit utgångspunkt i de mål som regionala utvecklingsstrategin och Region Skånes övriga preciserande strategier anger. Systemanalysen för Skåne utgör ett underlag i förberedelsearbetet till kommande åtgärdsplanering i nationell och regional transportinfrastrukturplanen.

Systemanalys för transportsystemet i Skåne kompletterar den mer övergripande systemanalysen som är framtagen inom Regionsamverkan Syd.

Rapporten är framtagen och inskickad till Trafikverket som del av underlag för Trafikverkets arbete med att ta fram inriktningsunderlag för kommande åtgärdsplanering.

Dokument

  • Systemanalys för transportsystemet i Skåne 2020

    ( .pdf, 10,9 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.