Systemanalys för transportsystemet i Skåne

Vi syftar till att sammanställa och beskriva situationen för transportsystemet i Skåne och beskriva den utveckling som pågår i Skåne som har betydelse för transportinfrastrukturen.

Systemanalysen är en transportslagsövergripande analys av transportsystemets funktion och brister utifrån mål och behov. Funktions- och bristanalysen har tagit utgångspunkt i de mål som regionala utvecklingsstrategin och Region Skånes övriga preciserande strategier anger. Systemanalysen för Skåne utgör ett underlag i förberedelsearbetet till kommande åtgärdsplanering i nationell och regional transportinfrastrukturplanen.

Systemanalys för transportsystemet i Skåne kompletterar den mer övergripande systemanalysen som är framtagen inom Regionsamverkan Syd.

Rapporten är framtagen och inskickad till Trafikverket som del av underlag för Trafikverkets arbete med att ta fram inriktningsunderlag för kommande åtgärdsplanering.

Dokument

  • Systemanalys för transportsystemet i Skåne 2020

    ( .pdf, 10,9 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter