Positionspapper för infrastruktur och transport i Sydsverige

Positionspapperet redovisar de sex sydsvenska regionernas gemensamma prioriteringar.

Det har tagits fram av Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Halland som alla har antagit det genom politiska beslut.

Positionspapperet redovisar följande huvudprioriteringar:

 • Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan och Södra stambanan och anslutande sidobanor.
 • Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.
 • Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet.

Som underlag har en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Den innehåller fakta, analyser, beskrivningar av mål och åtgärder. 

Dokument

 • Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige

  ( .pdf, 4,4 MB)

  Ladda ner
 • Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur

  ( .pdf, 678 kB)

  Ladda ner
 • Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur - sammanfattning

  ( .pdf, 678 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!