Positionspapper för infrastruktur och transport i Sydsverige

Positionspapperet redovisar de sex sydsvenska regionernas gemensamma prioriteringar.

Det har tagits fram av Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Halland som alla har antagit det genom politiska beslut.

Positionspapperet redovisar följande huvudprioriteringar:

 • Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan och Södra stambanan och anslutande sidobanor.
 • Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.
 • Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet.

Som underlag har en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur tagits fram. Den innehåller fakta, analyser, beskrivningar av mål och åtgärder. 

Dokument

 • Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige

  ( .pdf, 4,4 MB)

  Ladda ner
 • Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur

  ( .pdf, 678 kB)

  Ladda ner
 • Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur - sammanfattning

  ( .pdf, 678 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter