Systemanalys för Skåne

Syftet med Systemanalys för Skåne är att undersöka vilka infrastruktur- och trafikåtgärder som har bäst förutsättningar att bidra till att realisera målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Uppdraget består av delarna:

 • Systemanalys för Skåne och de åtta regionala kärnorna, enligt metodiken mål-funktion-åtgärd. Analysen skall inkludera ett brett samhällsutvecklingsperspektiv.
 • Analys av vilken infrastrukturutveckling som behövs för att nå uppsatta mål för Skåne
 • Analys av vad det kostar att inte göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar i Skåne

Systemanalysen skall utgöra ett kunskapsunderlag och kunna utgöra ett underlag för kommande arbete med Sverigeförhandlingen och kommande transportinfrastrukturplanering.

Dokument

 • Systemanalys för Skåne

  ( .pdf, 3,1 MB)

  Ladda ner
 • Systemanalys för Skåne - sammanfattning

  ( .pdf, 846 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter