tre bilder i en: man pratar i mobiltelegonmed pågatåg i bakgrunden, badhytter vid en strand, kvinna i växthus med långa odlingar.

Sysselsättning och företagande i Skånes kommuner - stad och land

Förutsättningarna för sysselsättning och företagande skiljer sig kraftigt mellan stad och land i olika kommuner i Skåne.

Region Skåne har tagit fram en rapport för varje kommun i Skåne som beskriver befolkning, sysselsättning och företagande i större tätorter, i stadsnära landsbygd och i övrig landsbygd. Rapporterna bygger främst på data från SCB, som Region Skåne bearbetat. 

 
Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter