tre bilder i en: man pratar i mobiltelegonmed pågatåg i bakgrunden, badhytter vid en strand, kvinna i växthus med långa odlingar.

Sysselsättning och företagande i Skånes kommuner - stad och land

Förutsättningarna för sysselsättning och företagande skiljer sig kraftigt mellan stad och land i olika kommuner i Skåne.

Region Skåne har tagit fram en rapport för varje kommun i Skåne som beskriver befolkning, sysselsättning och företagande i större tätorter, i stadsnära landsbygd och i övrig landsbygd. Rapporterna bygger främst på data från SCB, som Region Skåne bearbetat. 

 
Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.