tre bilder i en: man pratar i mobiltelegonmed pågatåg i bakgrunden, badhytter vid en strand, kvinna i växthus med långa odlingar.

Sysselsättning och företagande i Skånes kommuner - stad och land

Förutsättningarna för sysselsättning och företagande skiljer sig kraftigt mellan stad och land i olika kommuner i Skåne.

Region Skåne har tagit fram en rapport för varje kommun i Skåne som beskriver befolkning, sysselsättning och företagande i större tätorter, i stadsnära landsbygd och i övrig landsbygd. Rapporterna bygger främst på data från SCB, som Region Skåne bearbetat. 

 
Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!