Supercykelstråk i Skåne – ett koncept

Denna rapport presenterar konceptet Supercykelstråk och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska få fina och säkra pendlingsmöjligheter på cykel i Skåne.

framsida supercykel.pngSupercykelstråk är cykelvägar av hög kvalitet med breda cykelbanor där det finns goda förutsättningar att cykla i valfritt tempo utan att hindras av andra trafikanter.

Syftet med denna rapport är att beskriva vad supercykelstråk är och hur vi tillsammans ska arbeta för att skapa dessa stråk.

I de flesta fall där potentialen att attrahera många cyklister är hög, finns idag redan cykelvägar. Arbetet kommer därför i praktiken till stor del handla om att förbättra befintliga cykelstråk snarare än att bygga helt nya.

Stråken kommer att planeras, utvecklas, kommuniceras och drivas i samverkan mellan regionen, kommuner och väghållare som en integrerad del i infrastrukturplaneringen med ambitionen att skapa ett enhetligt system.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter