Supercykelstråk i Skåne – ett koncept

Denna rapport presenterar konceptet Supercykelstråk och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska få fina och säkra pendlingsmöjligheter på cykel i Skåne.

framsida supercykel.pngSupercykelstråk är cykelvägar av hög kvalitet med breda cykelbanor där det finns goda förutsättningar att cykla i valfritt tempo utan att hindras av andra trafikanter.

Syftet med denna rapport är att beskriva vad supercykelstråk är och hur vi tillsammans ska arbeta för att skapa dessa stråk.

I de flesta fall där potentialen att attrahera många cyklister är hög, finns idag redan cykelvägar. Arbetet kommer därför i praktiken till stor del handla om att förbättra befintliga cykelstråk snarare än att bygga helt nya.

Stråken kommer att planeras, utvecklas, kommuniceras och drivas i samverkan mellan regionen, kommuner och väghållare som en integrerad del i infrastrukturplaneringen med ambitionen att skapa ett enhetligt system.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.