SUMMERAT - En sammanfattning av rapporter och TemaPM

I SUMMERAT sammanfattas de 21 rapporter och TemaPM som har publicerats inom ramen för Strukturbild för Skåne sedan starten 2006 fram till februari 2013.

Avsikten är att ge en överblick av det gedigna kunskapsunderlag som utvecklats under de sju år som gått. På så vis kan fler involveras, lära och ta vid.

Här presenteras alla 21 hittills publicerade rapporter och TemaPM med en sammanfattande beskrivning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter