SUMMERAT - En sammanfattning av rapporter och TemaPM

I SUMMERAT sammanfattas de 21 rapporter och TemaPM som har publicerats inom ramen för Strukturbild för Skåne sedan starten 2006 fram till februari 2013.

Avsikten är att ge en överblick av det gedigna kunskapsunderlag som utvecklats under de sju år som gått. På så vis kan fler involveras, lära och ta vid.

Här presenteras alla 21 hittills publicerade rapporter och TemaPM med en sammanfattande beskrivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!