Strukturomvandling och automatisering – konsekvenser på regionala arbetsmarknader

Studier från flera länder visar på tendenser till att arbeten som kräver gymnasieutbildning minskar medan både högkvalificerade arbeten och enklare arbeten ökar.

Region Skåne har, i samverkan med Västra Götalandsregionen och Centrum för regional analys vid handelshögskolan i Göteborg, tagit fram en kunskapsöversikt om automatiseringens effekter på regionala arbetsmarknader.

I rapporten konstateras att det även i Sverige går att se tecken på en tilltagande polarisering av arbetsmarknaden, även om tendenserna är svaga. I rapporten diskuteras konsekvenser och möjliga insatser ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.