Strukturomvandling och automatisering – konsekvenser på regionala arbetsmarknader

Studier från flera länder visar på tendenser till att arbeten som kräver gymnasieutbildning minskar medan både högkvalificerade arbeten och enklare arbeten ökar.

Region Skåne har, i samverkan med Västra Götalandsregionen och Centrum för regional analys vid handelshögskolan i Göteborg, tagit fram en kunskapsöversikt om automatiseringens effekter på regionala arbetsmarknader.

I rapporten konstateras att det även i Sverige går att se tecken på en tilltagande polarisering av arbetsmarknaden, även om tendenserna är svaga. I rapporten diskuteras konsekvenser och möjliga insatser ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter