Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtiden

Sammanfattning av de rapporter och TemaPM som tagits fram inom ramen för Strukturbild för Skåne, med fokus på slutsatser och utmaningar.

Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtidenDet är attraktivt att bo och verka I Skåne och det har gjort Skåne till en av de starkaste tillväxtregionerna i Sverige. Det ger många utvecklingsmöjligheter men innebär samtidigt stora utmaningar för den fysiska planeringen

Denna publikation är en sammanfattning av följande rapporter:

  • Att bo och arbeta i Skåne (2006)
  • Näringsliv, handel och service i Skåne (2008)
  • Markanvändning i Skåne (2009)
  • Image och attraktionskraft i Skåne (2010)
  • Öresundsregionen i ögonhöjd (2010)
  • Skåne växer (2010)

In English:

Structural Picture of Skåne – future challenges 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.