Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtiden

Sammanfattning av de rapporter och TemaPM som tagits fram inom ramen för Strukturbild för Skåne, med fokus på slutsatser och utmaningar.

Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtidenDet är attraktivt att bo och verka I Skåne och det har gjort Skåne till en av de starkaste tillväxtregionerna i Sverige. Det ger många utvecklingsmöjligheter men innebär samtidigt stora utmaningar för den fysiska planeringen

Denna publikation är en sammanfattning av följande rapporter:

  • Att bo och arbeta i Skåne (2006)
  • Näringsliv, handel och service i Skåne (2008)
  • Markanvändning i Skåne (2009)
  • Image och attraktionskraft i Skåne (2010)
  • Öresundsregionen i ögonhöjd (2010)
  • Skåne växer (2010)

In English:

Structural Picture of Skåne – future challenges 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!