Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtiden

Sammanfattning av de rapporter och TemaPM som tagits fram inom ramen för Strukturbild för Skåne, med fokus på slutsatser och utmaningar.

Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtidenDet är attraktivt att bo och verka I Skåne och det har gjort Skåne till en av de starkaste tillväxtregionerna i Sverige. Det ger många utvecklingsmöjligheter men innebär samtidigt stora utmaningar för den fysiska planeringen

Denna publikation är en sammanfattning av följande rapporter:

  • Att bo och arbeta i Skåne (2006)
  • Näringsliv, handel och service i Skåne (2008)
  • Markanvändning i Skåne (2009)
  • Image och attraktionskraft i Skåne (2010)
  • Öresundsregionen i ögonhöjd (2010)
  • Skåne växer (2010)

In English:

Structural Picture of Skåne – future challenges 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter