Stationsnära läge 2010

Rapporten Stationsnära läge har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne, Skånetrafiken, Länsstyrelsen och Trafikverket.

Rapportens syfte är att stärka och underlätta planeringen i stationsorter.

Dokument

  • Rapport Stationsnära läge

    ( .pdf, 12,8 MB)

    Ladda ner
  • Vägledning Stationsnära läge

    ( .pdf, 14,9 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter