Stationsnära läge 2.0 - positionspapper och verktygslåda

Region Skåne, Trafikverket, Länsstyrelsen och de fyra skånska hörnsamarbetena har enats om ett positionspapper med gemensamma principer för att stärka utvecklingen i stationsnära lägen.

framsida rapportUtöver positionspapperet har en verktygslåda tagits fram som är ett kunskapsunderlag och ska utgöra stöd och inspiration. Verktygslådan har Region Skåne som avsändare.

Positionspapperet och verktygslådan ska ge de skånska aktörerna argument, inspiration och verktyg i sitt arbete.

Positionspapperets viktigaste funktion är att visa en gemensam viljeriktning och målbild mellan aktörer som tillsammans har stor möjlighet att styra och driva utvecklingen i stationsnära lägen. Ett arbete som ofta är förenat med en komplicerad planeringssituation. Avsikten är därför att detta positionspapper ska bidra till att stärka kommunernas roll vid denna utveckling.

Dokument

  • Positionspapper Stationsnära läge 2.0

    ( .pdf, 640 kB)

    Ladda ner
  • Verktygslåda

    ( .pdf, 5,8 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.