Stadskvaliteter i Skåne

I denna rapport har vi kartlagt värdeskapande stadskvaliteter i fem tätorter i Skåne: Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla.

Omslag rapportRapporten visar att en tillgänglig, tät, gåvänlig och rekreativ blandstad efterfrågas i samtliga tätorter. Här handlar det om att skapa närhet mellan funktioner i staden, både urbana och rekreativa, för att skapa de kvaliteter som genererar attraktivitet och tillväxt.

De stadskvaliteter som skapar en attraktiv och blandad stad är i stor utsträckning även de kvaliteter som bidrar till en långsiktigt hållbar stad som gynnar bostad- och kontorsmarknaden, kommersiell service, handel, restauranger och invånare.

Rapporten ger evidensbaserad kunskap om vilka stadskvaliteter som bidrar till attraktivitet. Region Skånes förhoppning är att rapporten ska bidra till att kommuner och exploatörer kan få ett gemensamt språk, en ökad förståelse och en starkare samverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Dokument

  • Rapporten Stadskvaliteter i Skåne

    ( .pdf, 5,4 MB)

    Ladda ner
  • Rapporten i kort version

    ( .pdf, 1,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!