Social hållbarhet i Skåne

Hur ser skillnader i hälsa ut geografiskt? Social hållbarhet i Skåne visar med hjälp av kartor skillnaderna i självskattad hälsa mellan Skånes kommuner.

Rapporten Social hållbarhet i Skåne visar hur hälsa och socioekonomi följs genom att jämföra kartor över självskattad hälsa och socioekonomiska faktorer.

Data om hälsovariablerna kommer ifrån Folkhälsorapport Skåne 2013, som presenterar vuxna skåningars egna värdering av sin hälsa utifrån olika dimensioner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter