Social hållbarhet i Skåne

Hur ser skillnader i hälsa ut geografiskt? Social hållbarhet i Skåne visar med hjälp av kartor skillnaderna i självskattad hälsa mellan Skånes kommuner.

Rapporten Social hållbarhet i Skåne visar hur hälsa och socioekonomi följs genom att jämföra kartor över självskattad hälsa och socioekonomiska faktorer.

Data om hälsovariablerna kommer ifrån Folkhälsorapport Skåne 2013, som presenterar vuxna skåningars egna värdering av sin hälsa utifrån olika dimensioner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!