Slutrapport: Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända

Folkhögskolors insatser och arbete som aktör för nyanlända med början hösten 2015 presenteras i rapporten.

Folkhögskolors insatser och arbete som aktör för nyanlända med början hösten 2015 presenteras i rapporten.Folkhögskolor spelar en allt större roll för mottagandet av nyanlända och inom integration av nyanlända och har sedan 2015 utvidgat sitt arbete genom tre olika kurser:

  • Etableringskurs på folkhögskola
  • Svenska från dag 1
  • Vardagssvenska

Den här slutrapporten framtagen av Malmö universitet, ger en bild av vad folkhögskolorna i Skåne gör för nyanlända, hur de gör det och hur arbetet utvecklats över tid. Rapporten utgår från "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne" (2016) och fokuserar särskilt på två teman i överenskommelsen, Integration och Kultur. Rapporten ger en bra förståelse för folkhögskolornas arbete för nyanlända och pekar på utvecklingsmöjligheter för integration i kombination med kultur.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter