Slutrapport: Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända

Folkhögskolors insatser och arbete som aktör för nyanlända med början hösten 2015 presenteras i rapporten.

Folkhögskolors insatser och arbete som aktör för nyanlända med början hösten 2015 presenteras i rapporten.Folkhögskolor spelar en allt större roll för mottagandet av nyanlända och inom integration av nyanlända och har sedan 2015 utvidgat sitt arbete genom tre olika kurser:

  • Etableringskurs på folkhögskola
  • Svenska från dag 1
  • Vardagssvenska

Den här slutrapporten framtagen av Malmö universitet, ger en bild av vad folkhögskolorna i Skåne gör för nyanlända, hur de gör det och hur arbetet utvecklats över tid. Rapporten utgår från "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne" (2016) och fokuserar särskilt på två teman i överenskommelsen, Integration och Kultur. Rapporten ger en bra förståelse för folkhögskolornas arbete för nyanlända och pekar på utvecklingsmöjligheter för integration i kombination med kultur.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!