Slutna rum och öppna landskap: SOM-rapport för Skåne 2015

Denna forskarantologi, framtagen av SOM-institutet på uppdrag av Region Skåne, presenterar huvudresultaten från 2015 års SOM-undersökning i Skåne.

I fokus för undersökningen stod de skånska medborgarnas erfarenheter och syn på hur det är att leva, bo och verka i Skåne.

Vad tycker egentligen skåningarna om den regionala servicen? Hur ser de på sina möjligheter att leva och arbeta i Skåne? Hur ställer de sig till nationsöverskridande samarbeten i Öresundsregionen? Dessa frågor, och fler därtill, granskas närmare i Slutna rum och öppna landskap.

Bokens titel knyter an till de resultat och analyser som redovisas, men också till händelser och skeenden i det omgivande samhället. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års sydsvenska SOM-undersökningar samt med de nationella respektive västsvenska SOM-undersökningarna.

Sammantaget medverkar tio forskare från Göteborgs och Lunds universitet i denna 69:e forskarantologi från SOM-institutet.

Dokument

  • Rapport: Slutna rum och öppna landskap

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner
  • Skånska trender 2001-2015. SOM-rapporten för Skåne

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!