Slutna rum och öppna landskap: SOM-rapport för Skåne 2015

Denna forskarantologi, framtagen av SOM-institutet på uppdrag av Region Skåne, presenterar huvudresultaten från 2015 års SOM-undersökning i Skåne.

I fokus för undersökningen stod de skånska medborgarnas erfarenheter och syn på hur det är att leva, bo och verka i Skåne.

Vad tycker egentligen skåningarna om den regionala servicen? Hur ser de på sina möjligheter att leva och arbeta i Skåne? Hur ställer de sig till nationsöverskridande samarbeten i Öresundsregionen? Dessa frågor, och fler därtill, granskas närmare i Slutna rum och öppna landskap.

Bokens titel knyter an till de resultat och analyser som redovisas, men också till händelser och skeenden i det omgivande samhället. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års sydsvenska SOM-undersökningar samt med de nationella respektive västsvenska SOM-undersökningarna.

Sammantaget medverkar tio forskare från Göteborgs och Lunds universitet i denna 69:e forskarantologi från SOM-institutet.

Dokument

  • Rapport: Slutna rum och öppna landskap

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner
  • Skånska trender 2001-2015. SOM-rapporten för Skåne

    Webbplats

    Öppna sidan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter