Slutna rum och öppna landskap: SOM-rapport för Skåne 2015

Denna forskarantologi, framtagen av SOM-institutet på uppdrag av Region Skåne, presenterar huvudresultaten från 2015 års SOM-undersökning i Skåne.

I fokus för undersökningen stod de skånska medborgarnas erfarenheter och syn på hur det är att leva, bo och verka i Skåne.

Vad tycker egentligen skåningarna om den regionala servicen? Hur ser de på sina möjligheter att leva och arbeta i Skåne? Hur ställer de sig till nationsöverskridande samarbeten i Öresundsregionen? Dessa frågor, och fler därtill, granskas närmare i Slutna rum och öppna landskap.

Bokens titel knyter an till de resultat och analyser som redovisas, men också till händelser och skeenden i det omgivande samhället. Flera kapitel innehåller jämförelser med tidigare års sydsvenska SOM-undersökningar samt med de nationella respektive västsvenska SOM-undersökningarna.

Sammantaget medverkar tio forskare från Göteborgs och Lunds universitet i denna 69:e forskarantologi från SOM-institutet.

Dokument

  • Rapport: Slutna rum och öppna landskap

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner
  • Skånska trender 2001-2015. SOM-rapporten för Skåne

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.