Analys av det dansk-svenska skatteavtalet

Syftet med rapporten är att ge en objektiv och saklig redovisning av ländernas skattesystem, skatteavtalet och effekterna i det kommunala utjämningssystemet.

Rapporten är tänkt att fungera som ett fakta- och diskussionsunderlag.

Øresundsinstituttet har medverkat i framtagandet av denna analys på uppdrag av Region Skåne. Utredningsarbetet har gjorts i samarbete mellan Region Skånes och Øresundsinstituttets analytiker.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter