Analys av det dansk-svenska skatteavtalet

Syftet med rapporten är att ge en objektiv och saklig redovisning av ländernas skattesystem, skatteavtalet och effekterna i det kommunala utjämningssystemet.

Rapporten är tänkt att fungera som ett fakta- och diskussionsunderlag.

Øresundsinstituttet har medverkat i framtagandet av denna analys på uppdrag av Region Skåne. Utredningsarbetet har gjorts i samarbete mellan Region Skånes och Øresundsinstituttets analytiker.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!