Skapande Skola - bildkonst och form i Skåne

Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum syd och Konstfrämjandet Skåne har tillsammans genomfört en kartläggning och presenterar i rapporten ett förslag till samverkan kring en plattform för området.

Omslag Skapande Skola - bildkonst och form i SkåneSyftet med plattformen är att säkra kvalitén i och stärka mötet mellan bildkonst och form och skola i Skapande skola.

Rapporten gjordes under 2011-2012 och presenterades för Region Skånes kulturnämnd 2012-06-13.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter