Skånska trender 2001-2015. SOM-rapporten för Skåne

Inställningen till livet i Skåne blir bättre. Det visar den senaste enkätundersökningen gjord av SOM-institutet vid Göteborgs universitet på uppdrag av Region Skåne under hösten 2015.

Omslag till Skånska trender 2001-2015Resultatet visar att 90 procent av respondenterna ser Skåne som en bra plats att bo på och en övervägande andel anser att de är nöjda med sitt arbete. Studien undersöker vanor, uppfattningar och attityder över tid i Skåne. Syftet med enkätstudien är att kartlägga hur det är att leva, bo och verka i Skåne, hur medborgarna ser på relationen till Danmark och delvis följa upp Skånes regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”. 

Skånska trender 2001-2015 är den femte uppföljningen till den första undersökningen från år 2001.

Dokument

 • Skånska trender 2001-2015

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Skånska trender - tabellbilaga

  ( .pdf, 1,6 MB)

  Ladda ner
 • Skåneanalysen: Att leva, bo och verka i Skåne

  ( .pdf, 409 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!