Skånsk potential för förnybara drivmedel

Klimatsamverkan Skåne har gjort en första ansats till en samlad bild av mängden fossilbränslefria drivmedel som behövs för en fossilbränslefri fordonsflotta samt hur mycket fossilfria drivmedel.
Skånsk potential för förnybara drivmedelUtifrån tillgänglig information har en sammanställning gjorts av råvarutillgången för produktion av förnybara drivmedel i Skåne idag och i framtiden. Rapporten gör även en översyn av hur utvecklingen av denna produktion kan stimuleras i regionen.
 
Sweco har på uppdrag av Klimatsamverkan Skåne genomfört en studie om potentiell produktion och konsumtion av förnybara drivmedel, rapporten konstaterar att skånska råvaror kan räcka till ungefär halva drivmedelsförbrukningen år 2020. Rapporten väcker även en diskussion kring frågan om bland annat substratpotentialen för respektive process kan styras till en viss produktion av drivmedel? Om inte står vi inför ett viktigt förberedelsearbete inför en eventuell konkurrenssituation. Här måste mer göras och för det krävs det rätt styrmedel och rätt incitament.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.