Skånes utmaningar - en uppföljning av den regionala utvecklingsstrategins delstrategier

Rapporten om Skånes utmaningar har som syfte att bidra till den fortsatta dialogen till hur vi genomför ”Det öppna Skåne 2030”.

Rapporten beskriver utvecklingen i varje delstrategi och koncentreras sedan i ett antal dialogpunkter för fortsatt diskussion kring förverkligande av den regionala utvecklingsstrategins målbild.

De samlade dialogpunkterna kan förhoppningsvis bli en injektion till hur vi tillsammans med Skånes aktörer kan fortsatt utveckla Skåne mot ”Det öppna Skåne 2030”.

Dokument

  • Rapport Skånes utmaningar

    ( .pdf, 980 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.