Skånes utmaningar - en uppföljning av den regionala utvecklingsstrategins delstrategier

Rapporten om Skånes utmaningar har som syfte att bidra till den fortsatta dialogen till hur vi genomför ”Det öppna Skåne 2030”.

Rapporten beskriver utvecklingen i varje delstrategi och koncentreras sedan i ett antal dialogpunkter för fortsatt diskussion kring förverkligande av den regionala utvecklingsstrategins målbild.

De samlade dialogpunkterna kan förhoppningsvis bli en injektion till hur vi tillsammans med Skånes aktörer kan fortsatt utveckla Skåne mot ”Det öppna Skåne 2030”.

Dokument

  • Rapport Skånes utmaningar

    ( .pdf, 980 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter