Skånes styrkor och utmaningar - sammanfattning av OECDs territorial review 2012

OECD publicerade 2012 på uppdrag av Region Skåne en så kallad territorial review för Skåne, en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential under de kommande åren.

Skånes styrkor och utmaningarOECD ger i sin rapport rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. Resultatet ska sedan ligga till grund för nästa regionala utvecklingsprogram 2014-2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter