Skånes styrkor och utmaningar - sammanfattning av OECDs territorial review 2012

OECD publicerade 2012 på uppdrag av Region Skåne en så kallad territorial review för Skåne, en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential under de kommande åren.

Skånes styrkor och utmaningarOECD ger i sin rapport rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. Resultatet ska sedan ligga till grund för nästa regionala utvecklingsprogram 2014-2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.