• Bild på cyklister

  Foto: Scandinav

Skånes befolkningsprognos 2020–2029

Skånes befolkning förväntas under prognosperioden öka med 8,8 procent eller 121 000 invånare, från 1 377 827 den 31 dec 2019, till cirka 1 499 000 invånare år 2029.

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning en viktig komponent. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Dokument

 • Skånes befolkningsprognos 2020–2029

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Regionprognos femårsklasser

  ( .xlsx, 73 kB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!