Skånes befolkningsprognos 2019-2028

Skånes befolkning förväntas under prognosperioden öka med 9,1 procent eller cirka 124 000 invånare, från 1 362 164 den 31 december 2018, till cirka 1 486 000 invånare år 2028.

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning en viktig komponent. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Dokument

  • Befolkningsprognos 2019-2028

    ( .pdf, 1,9 MB)

    Ladda ner
  • Regionprognos femårsklasser

    ( .xlsx, 72 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!