Skånes befolkningsprognos 2018-2027

Skånes befolkning förväntas under prognosperioden öka med 11 procent eller 149 000 invånare, från 1344 689 den 31 dec 2017, till cirka 1 487 000 invånare år 2027.

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning en viktig komponent. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Befolkningsprognosen för perioden 2018-2027 har utarbetats inom avdelningen för regional utveckling, enheten för samhällsanalys. Prognosens basår är Skånes befolkning den 31 december 2017. Statistiska centralbyråns prognos över Sveriges framtida befolkning är ett underlag till prognosen och Skånes kommuner har bistått med underlag kring det planerade bostadsbyggandet.

Dokument

  • Befolkningsprognos-2018-2027.pdf

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner
  • Regionprognos 5årsklasser.xlsx

    ( .xlsx, 70 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.