Skåneanalysen: Inkomstanalys januari 2019

Hushållen i Skåne såväl som i övriga Sverige har fått ett betydande inkomstlyft de senaste decennierna, men i Skåne är de disponibla inkomsterna något lägre än i riket i stort.

Detta medför att en relativt stor grupp av skåningar (knappt 18 procent att jämföra med 13 procent i riket) lever i relativ fattigdom. Skillnaderna inom Skåne är stora, både med hänsyn till arbetsmarknadsställning, hushållstyp, åldersgrupp och geografi. I Skåneanalysen för januari finns mer att läsa om detta.

Skåneanalysen är en rapport från Region Skåne. Syftet med rapportserien är att öka intresset och kunskapen kring Skånes utveckling och tillväxt.

Dokument

  • Skåneanalysen januari 2019

    ( .pdf, 513 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter