Skåneanalysen: Inkomstanalys januari 2019

Hushållen i Skåne såväl som i övriga Sverige har fått ett betydande inkomstlyft de senaste decennierna, men i Skåne är de disponibla inkomsterna något lägre än i riket i stort.

Detta medför att en relativt stor grupp av skåningar (knappt 18 procent att jämföra med 13 procent i riket) lever i relativ fattigdom. Skillnaderna inom Skåne är stora, både med hänsyn till arbetsmarknadsställning, hushållstyp, åldersgrupp och geografi. I Skåneanalysen för januari finns mer att läsa om detta.

Skåneanalysen är en rapport från Region Skåne. Syftet med rapportserien är att öka intresset och kunskapen kring Skånes utveckling och tillväxt.

Dokument

  • Skåneanalysen januari 2019

    ( .pdf, 513 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.