Skåneanalysen: Sysselsättningsgraden

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av Sveriges län även med gränspendlare till Danmark inräknade.

År 2015 hade Skåne en sysselsättningsgrad som är 75 procent jämfört med Sveriges 78 procent. Det skiljer alltså tre procentenheter. Totalt behövs mellan 22 000 till 23 000 fler jobb för att nå upp till riksgenomsnittet. Totalt fanns 575 822 jobb i Skåne år 2015.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter