Skåneanalysen: Sysselsättningsgrad

Skåne har den lägsta andelen sysselsatta invånare mellan 20-64 år av alla Sveriges län, men placerar sig relativt väl i ett europeiskt perspektiv.

Detta beror till stora delar på en hög sysselsättningsgrad bland kvinnor. År 2019 låg Skåne-Blekinges sysselsättningsgrad på plats 111 bland 311 europeiska regioner.

Statistik från EU och OECD pekar mot att det är andelen heltidsanställda som växer i Sverige och att endast drygt 4 procent av de sysselsatta har en avtalad arbetstid på mindre än 20 timmar i veckan. Jämfört med OECD-snittet har inte heller Sverige markant högre andel av befolkningen i arbetmarknadspolitiska program.

Delar av statistiken täcker visserligen 2020, men hur och om den rådande covid-pandemin kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen är det i nuläget alltför svårt att dra några generella slutsatser om.

Dokument

  • Skåneanalysen: Sysselsättningsgrad 2021

    ( .pdf, 858 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!