Skåneanalysen: Stationstillgängligt byggande

Denna studie undersöker hur stationstillgängligt Skånes bostadsbyggande varit under perioden 2010-2014.

I Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, fastställs att regionen ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, bland annat genom att säkerställa bostäder med goda pendlingsmöjligheter. Samtidigt bör bostadsbyggandet ske så effektivt som möjligt vad gäller mark- och resursanvändning, vilket innebär att så långt det går utnyttja befintlig infrastruktur. Resurseffektivt bostadsbyggande för pendling innebär då att i möjligaste mån bygga där det redan finns pendlingsmöjligheter. Tillgången till tågstation ger särskilt stora ökningar i möjligheterna att pendla i ett stort omland.

Dokument

  • Stationstillgängligt byggande 2010-2014

    ( .pdf, 641 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.