Skåneanalysen: Stationstillgängligt byggande

Denna studie undersöker hur stationstillgängligt Skånes bostadsbyggande varit under perioden 2010-2014.

I Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, fastställs att regionen ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, bland annat genom att säkerställa bostäder med goda pendlingsmöjligheter. Samtidigt bör bostadsbyggandet ske så effektivt som möjligt vad gäller mark- och resursanvändning, vilket innebär att så långt det går utnyttja befintlig infrastruktur. Resurseffektivt bostadsbyggande för pendling innebär då att i möjligaste mån bygga där det redan finns pendlingsmöjligheter. Tillgången till tågstation ger särskilt stora ökningar i möjligheterna att pendla i ett stort omland.

Dokument

  • Stationstillgängligt byggande 2010-2014

    ( .pdf, 641 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter