Skåneanalysen: Skånes befolkningsutveckling påverkad av covid-19

Under 2020 ökade Skånes befolkning med 11 509 individer vilket är nästan en halvering jämfört med 2016 års rekordökning. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Skåne totalt 1 389 336 invånare.

Den långsammare ökningstakten beror framförallt på att inflyttningen från utlandet har avtagit på grund av ökade gränshinder, men en ökad överdödlighet har också i någon mån påverkat.

Skåne har också en naturlig folkökning. Antal födda minus antal avlidna utgör ungefär 25 procent av Skånes totala folkökning. Detta är en minskning med en procentenhet jämfört med föregående år.

Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, ökade kraftigt jämfört med år 2019 och utgör 32 procent av Skånes totala ökning.

Samtliga kommuner i Skåne förutom sex ökade sin befolkning under 2020. Störst ökning har Malmö, Helsingborg och Lund. Den västra delen av Skåne ökar betydligt snabbare än den östra.

Dokument

  • Skånes befolkning 2020

    ( .pdf, 611 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!