Skåneanalysen: Skånes befolkningsökning 2015

Hur har Skånes befolkningsökning sett ut 2015? Vilka kommuner ökar och vilka minskar? Hur många har fötts och dött, hur många har flyttat in och flyttat ut?

Under 2015 fortsatte Skånes befolkning att öka. Totalt ökade befolkningen med 14 719 individer och Skåne hade vid årsskiftet 1 303 627 invånare. Den största delen av Skånes befolkningsökning beror på ett utrikes flyttnetto. Skåne har en varaktig naturlig folkökning och ett positivt flyttnetto mot andra län i Sverige. Med två undantag ökar alla Skånes kommuner under 2015. Störst ökning har de största kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg. Den västra delen av Skåne ökar snabbare än de östra.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter