Skåneanalysen: Skånes befolkningsökning 2015

Hur har Skånes befolkningsökning sett ut 2015? Vilka kommuner ökar och vilka minskar? Hur många har fötts och dött, hur många har flyttat in och flyttat ut?

Under 2015 fortsatte Skånes befolkning att öka. Totalt ökade befolkningen med 14 719 individer och Skåne hade vid årsskiftet 1 303 627 invånare. Den största delen av Skånes befolkningsökning beror på ett utrikes flyttnetto. Skåne har en varaktig naturlig folkökning och ett positivt flyttnetto mot andra län i Sverige. Med två undantag ökar alla Skånes kommuner under 2015. Störst ökning har de största kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg. Den västra delen av Skåne ökar snabbare än de östra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.