Skåneanalysen: Skånes befolkning ökar kraftigt 2017

Under 2017 var Skånes befolkningsökning fortsatt stor. Totalt ökade befolkningen med 20 124 individer Vid årsskiftet 2017/2018 hade Skåne totalt 1 344 689 invånare.

Skånes befolkningsökning bestod till största del, cirka 70 procent, av nettoinflyttning av människor som flyttade till Skåne från andra länder. Den naturliga folkökningen, alltså antal födda minus antal döda personer, utgör ungefär 18 procent av Skånes totala folkökning, vilket är en liten minskning jämför med år 2016. Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, ökade jämfört med år 2016 men är fortsatt en liten del av folkökningen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter