Skåneanalysen: Skånes befolkning ökar kraftigt 2017

Under 2017 var Skånes befolkningsökning fortsatt stor. Totalt ökade befolkningen med 20 124 individer Vid årsskiftet 2017/2018 hade Skåne totalt 1 344 689 invånare.

Skånes befolkningsökning bestod till största del, cirka 70 procent, av nettoinflyttning av människor som flyttade till Skåne från andra länder. Den naturliga folkökningen, alltså antal födda minus antal döda personer, utgör ungefär 18 procent av Skånes totala folkökning, vilket är en liten minskning jämför med år 2016. Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, ökade jämfört med år 2016 men är fortsatt en liten del av folkökningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.