Skåneanalysen 2016: Skånes befolkning ökar kraftigt

Under 2016 hade Skåne en historiskt kraftig befolkningsökning på 21 000 individer.

Under 2016 var Skånes folkökning rekordstor. Totalt ökade befolkningen med 20 938 individer vilket är 6200 fler än 2015, som också hade en historiskt sett hög befolkningstillväxt. Skåne hade vid årsskiftet 2016/2017 1 324 565 invånare.

Den största delen av Skånes befolkningsökning beror på ett utrikes flyttnetto, det som vi ser nu är att den stora grupp asylsökande som kom under 2015 nu får uppehållstillstånd i Sverige. Skåne har också en naturlig folkökning och ett positivt flyttnetto mot andra län i Sverige.

Alla Skånes kommuner ökade sin befolkning under 2016. Störst ökning har de största kommunerna Malmö, Helsingborg och Lund. Den västra delen av Skåne ökar snabbare än de östra.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.