Skåneanalysen 2016: Skånes befolkning ökar kraftigt

Under 2016 hade Skåne en historiskt kraftig befolkningsökning på 21 000 individer.

Under 2016 var Skånes folkökning rekordstor. Totalt ökade befolkningen med 20 938 individer vilket är 6200 fler än 2015, som också hade en historiskt sett hög befolkningstillväxt. Skåne hade vid årsskiftet 2016/2017 1 324 565 invånare.

Den största delen av Skånes befolkningsökning beror på ett utrikes flyttnetto, det som vi ser nu är att den stora grupp asylsökande som kom under 2015 nu får uppehållstillstånd i Sverige. Skåne har också en naturlig folkökning och ett positivt flyttnetto mot andra län i Sverige.

Alla Skånes kommuner ökade sin befolkning under 2016. Störst ökning har de största kommunerna Malmö, Helsingborg och Lund. Den västra delen av Skåne ökar snabbare än de östra.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter