Skåneanalysen: Skånes befolkning fortsätter att öka

Under 2019 ökade Skånes befolkning med 15 663 individer vilket är ungefär 5 300 personer färre än rekordökningen 2016 och 1 800 färre än föregående år.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Skåne 1 377 827 invånare. 60 procent av befolkningsökningen beror på en inflyttning av människor som flyttade till Skåne från andra länder.

Skåne har också en naturlig folkökning. Antal födda minus antal avlidna utgör ungefär 26 procent av Skånes totala folkökning. Detta är en ökning med sex procentenheter jämfört med föregående år.

Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, minskade jämfört med år 2018 och utgör fortsatt en liten del av folkökningen.

Samtliga kommuner i Skåne förutom fem ökade sin befolkning under 2019. Störst ökning har Malmö, Helsingborg och Lund. Den västra delen av Skåne ökar betydligt snabbare än den östra.

Dokument

  • Skånes befolkning 2019

    ( .pdf, 288 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.