Skåneanalysen: Skånes befolkning fortsätter att öka

Under 2018 ökade Skånes befolkning med 17 475 individer vilket är ungefär 3000 personer färre än rekordökningarna 2016 och 2017. Vid årsskiftet 2018/2019 hade Skåne 1 362 164 invånare.

Två tredjedelar av befolkningsökningen beror på en inflyttning av människor som flyttade till Skåne från andra länder.

Skåne har också en naturlig folkökning, alltså antal födda minus antal avlidna utgör ungefär 20% av Skånes totala folkökning. Detta är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år.

Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, minskade jämfört med år 2017 och utgör fortsatt en liten del av folkökningen.

Samtliga kommuner i Skåne förutom Simrishamn ökade sin befolkning under 2018. Störst ökning har Malmö, Helsingborg och Lund. Den västra delen av Skåne ökar snabbare än den östra.

Dokument

  • Skånes befolkning 2018

    ( .pdf, 571 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter