Skåneanalysen: Konjunkturen i Skåne

Skåneanalysen: Konjunkturen i Skåne tar en titt på konjunkturläget i Skåne våren 2018 i förhållande till exportläget, befolkningstillväxten, prisutvecklingen på bostäder och arbetsmarknaden.

Att döma av sysselsättningstillväxten och regionala konjunkturbarometrar är den ekonomiska aktiviteten för närvarande stark i Skåne, precis som i övriga landet. Regionen gynnas av uppsvinget i global handel, av hushållens goda ekonomi och av den svaga kronans effekt på gränshandeln.

Den skånska såväl som svenska konjunkturen har dock kommit in i en mogen fas, vilket märks genom att det har blivit svårare för företagen att hitta kvalificerad arbetskraft. Detta lär leda till en lugnare utveckling framöver av såväl sysselsättningstillväxten som den ekonomiska aktiviteten.

En markant inbromsning i bostadsinvesteringarna i spåren av prisfallen på fastighetsmarknaden lär också dämpa den svenska ekonomin framöver och leda till en mer måttlig, men fortfarande hygglig ekonomisk tillväxt. I Skåne kan de totala bygginvesteringarna dock tänkas hålla uppe lite bättre än i de andra storstadsregionerna.  

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter