Skåneanalysen: Konjunkturen i Skåne

Skåneanalysen: Konjunkturen i Skåne tar en titt på konjunkturläget i Skåne våren 2018 i förhållande till exportläget, befolkningstillväxten, prisutvecklingen på bostäder och arbetsmarknaden.

Att döma av sysselsättningstillväxten och regionala konjunkturbarometrar är den ekonomiska aktiviteten för närvarande stark i Skåne, precis som i övriga landet. Regionen gynnas av uppsvinget i global handel, av hushållens goda ekonomi och av den svaga kronans effekt på gränshandeln.

Den skånska såväl som svenska konjunkturen har dock kommit in i en mogen fas, vilket märks genom att det har blivit svårare för företagen att hitta kvalificerad arbetskraft. Detta lär leda till en lugnare utveckling framöver av såväl sysselsättningstillväxten som den ekonomiska aktiviteten.

En markant inbromsning i bostadsinvesteringarna i spåren av prisfallen på fastighetsmarknaden lär också dämpa den svenska ekonomin framöver och leda till en mer måttlig, men fortfarande hygglig ekonomisk tillväxt. I Skåne kan de totala bygginvesteringarna dock tänkas hålla uppe lite bättre än i de andra storstadsregionerna.  

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.