Skåneanalysen: 1,4 miljoner invånare i Skåne

Under 2021 fortsatte Skånes befolkning att öka. Vid årsskiftet 2021/2022 hade Skåne totalt 1 402 425 invånare.

Totalt ökade Skåne med 13 100 individer, vilket är 1 580 personer fler än under föregående år. Procentuellt ökade Skånes befolkning 2021 med 0,9 procent, vilket är något lägre än den genomsnittliga ökningen under 2000-talet. Den minskade öknings-takten beror till stor del på en lägre invandring jämfört med tidigare år.

Skåne har också en naturlig folkökning. Antal födda minus antal avlidna utgör ungefär 28 procent av Skånes totala folkökning. Detta är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år.

Skånes inrikes flyttnetto, de personer som har flyttat till Skåne från andra delar av Sverige, har minskat jämfört med år 2020 men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå.

Samtliga kommuner i Skåne förutom tre ökade sin befolkning under 2021. Störst ökning har Malmö, Helsingborg och Lund. Den västra delen av Skåne ökar betydligt snabbare än den östra.

Dokument

  • Skåneanalysen: Befolkning 2021

    ( .pdf, 517 kB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.