Skåneanalysen - Konjunkturen i Skåne

Den globala ekonomin har fortsatt att bromsa in de senaste kvartalen. Detta gäller inte minst ekonomin i EU som är Sveriges och Skånes viktigaste handelspartner.

Skåneanalysen är en rapport från Region Skåne. Syftet med rapportserien är att öka intresset och kunskapen kring Skånes utveckling och
tillväxt.

Dokument

  • Konjunkturrapport våren 2019

    ( .pdf, 1 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter