Skåneanalysen - Hur många kan cykla till jobbet i Skåne?

Utifrån en totalundersökning baserad på den sysselsatta befolkningen i Skåne har Region Skåne undersökt tillgängligheten för varje individ till sin arbetsplats med olika färdmedel.

Resultatet visar bland annat att nästan hälften av skåningar skulle kunna cykla till arbetet på under 30 minuter. Med en kombinationsresa bestående av cykel, kollektivtrafik och gång når hela 80 procent av befolkningen sin arbetsplats på en timme.

Dokument

  • Skåneanalysen oktober 2017

    ( .pdf, 392 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter