Skåne 2025 - Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Skåne 2025 – Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, beskriver tillgång och efterfrågan för 60 olika utbildningsgrupper i Skåne.

Rapporten ger en översikt av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden.

Prognosen beskriver också hur befolkningsutvecklingen i Skåne kommer att förändras de kommande tio åren och hur det påverkar tillgången på arbetskraft och sysselsättning för de i förvärvsaktiv ålder. Den visar även hur den pågående strukturomvandlingen kan komma att påverka efterfrågan på arbetskraft inom olika sektorer och yrken. 

Syftet med Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (Uaps 2025) är att ge ett kunskaps- och diskussionsunderlag åt utbildningsplanerare, studie och yrkesvägledare, utredare, branschföreträdare, lärare, forskare, journalister, studerande och andra som vill orientera sig inom området.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!