Skåne påverkar hela Sverige

Skånes utveckling bygger på fortsatta och miljöanpassade satsningar på infrastruktur. Resultatet påverkar hela Sverige.

Skåne påverkar hela SverigeRegion Skåne och Skånes kommuner gör stora satsningar på samhällsbyggande och kollektivtrafik, men söker nu breda lösningar för att säkra nödvändiga resurser för framtiden.

Parallellt med att regeringens nya infrastrukturproposition togs fram pågick arbete med ett särskilt Skånepaket. Det handlar om en offensiv satsning på framtidens infrastruktur med fokus på spårburen trafik som underlättar pendling, ger möjlighet att föra över gods från väg till järnväg och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Utrymme skapas genom medfinansiering och brukaravgifter.

Dokument

 • Del 1 - Arbetspendling i Skåne

  ( .pdf, 3,3 mB)

  Ladda ner
 • Del 2 - Godstrafik i Skåne

  ( .pdf, 2,9 mB)

  Ladda ner
 • Del 3 - Det Skånska erbjudandet

  ( .pdf, 4,6 mB)

  Ladda ner
 • Om Skånepaketet

  ( .pdf, 86 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter