Skåne 2035 - Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Rapporten ger en översikt av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden.

Syftet med prognosen är att ge ett regionalt planeringsunderlag som kan bidra till en ökad samverkan mellan utbildningsaktörer, arbetslivet och offentliga aktörer. Den ska underlätta regionernas och kommunernas arbete med kompetensförsörjning men kan också vara en vägledning till de som funderar på att studera för att få ett arbete, eller byta till ett annat yrke.

Underlaget i rapporten kommer från SCB som har gjort en prognos över utbud och efterfrågan på utbildningar fram till 2035

 åt samtliga regioner. Denna rapport presenterar prognosen för Skåne. Prognosen är gjord utifrån den formella utbildningen m

edan förmågor som tillskansas i arbetet eller utanför det formella utbildningssystemet inte behandlas.

Dokument

  • Skåne 2035 - Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

    ( .pdf, 4,9 MB)

    Ladda ner
  • Underlag för beräkningar (Excel)

    ( .xlsx, 3,5 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.