Sjuksköterskornas arbetsmarknad

Rapporten ger en helhetsbild av sjuksköterskornas arbetsmarknad. Den kartlägger tillgången på sjuksköterskor och undersköterskor i Skåne på kort och lång sikt.

Framsida för rapport om sjuksköterskornas arbetsmarknad i SkåneDet framgår att bristen på sjuksköterskor inte kan förklaras av att antalet sjuksköterskor har minskat. Snarare beror den upplevda bristen på att det råder en obalans mellan vårdens olika yrkesgrupper, en konsekvens av hur sjukvården nu är organiserad.

Däremot visar rapporten att det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Bristen riskerar dessutom att förvärras om det inte sätts in åtgärder för att motverka detta.

Några av rekommendationerna inför framtiden:

  • Öka antalet utbildningsplatser för grundutbildade sjuksköterskor för att täcka upp för behovet av specialistsjuksköterskor.
  • Öka antalet undersköterskor i vården och satsa på kompetensutveckling och vidareutbildning av undersköterskor.
  • Överför arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier, så kallad task-shifting, så att varje medarbetares kompetens kan utnyttjas maximalt.

Rapporten är framtagen av Koncernrådet för utbildning och strategisk kompetensförsörjning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter