Sjuksköterskornas arbetsmarknad

Rapporten ger en helhetsbild av sjuksköterskornas arbetsmarknad. Den kartlägger tillgången på sjuksköterskor och undersköterskor i Skåne på kort och lång sikt.

Framsida för rapport om sjuksköterskornas arbetsmarknad i SkåneDet framgår att bristen på sjuksköterskor inte kan förklaras av att antalet sjuksköterskor har minskat. Snarare beror den upplevda bristen på att det råder en obalans mellan vårdens olika yrkesgrupper, en konsekvens av hur sjukvården nu är organiserad.

Däremot visar rapporten att det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Bristen riskerar dessutom att förvärras om det inte sätts in åtgärder för att motverka detta.

Några av rekommendationerna inför framtiden:

  • Öka antalet utbildningsplatser för grundutbildade sjuksköterskor för att täcka upp för behovet av specialistsjuksköterskor.
  • Öka antalet undersköterskor i vården och satsa på kompetensutveckling och vidareutbildning av undersköterskor.
  • Överför arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier, så kallad task-shifting, så att varje medarbetares kompetens kan utnyttjas maximalt.

Rapporten är framtagen av Koncernrådet för utbildning och strategisk kompetensförsörjning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.