Shared Reading, delad läsning, gemensam läsning

Shared Reading är ett läs- och litteraturfrämjande koncept, som låter människor få möta och reflektera över de verkligt bra texterna. University of Liverpool utvecklade metoden.

Shared Reading är ett läs- och litteraturfrämjande koncept utvecklat av litteraturforskare vid University of Liverpool som låter människor få möta och reflektera över de verkligt bra texterna. Metoden är både läs-, litteratur- och hälsofrämjande och används i många olika sammanhang och för flera olika målgrupper. Konceptet välkomnar både vana och ovana läsare, men passar särskilt bra för att väcka läslust, öka språkutveckling och ge personer, som av olika anledningar har svårt att läsa själv, en läsupplevelse.

Shared Reading används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa. Kulturens roll i förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete lyfts, utan att upphovsmännen bakom konceptet utger den för att vara en behandlande terapi.

Shared Reading kan vara ett verktyg för bibliotek att nå fler och nya grupper i lokalsamhället och kan vara ett viktigt stöd i arbetet med det kulturpolitiska målet att ge alla en möjlighet att delta i kulturlivet och ta del av kulturupplevelser. Metoden kan också vara en ingång till samarbeten mellan aktörer till exempel mellan bibliotek, studieförbund och i kommunernas sociala omsorgsarbete.

Immi Lundin, kulturjournalist och litteraturvetare från Lund har mött några av dem som, liksom hon själv, utbildat sig till läsledare genom spännande samarbeten mellan brittiska The Reader, Region Skåne, Lunds universitet och Folkuniversitetet i Landskrona.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter