Särskild uppföljning av teater- och dansverksamheter 2015-2017

Region Skånes kulturförvaltning har under 2018 gjort en särskild uppföljning av verksamheter inom dans- och teaterområdet med regionalt verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Särskild uppföljning av teater- och dansverksamheter 2015-2017Totalt handlar det om 15 olika verksamheter som har en kontinuerlig producerande och/eller arrangerande verksamhet.

Uppföljningen omfattade såväl produktion som distribution och ett speciellt fokus lades på publikarbete och regional samverkan. Uppföljningen omfattar åren 2015-2017 och utgångsmaterialet är de ansökningar och redovisningar, såväl kvantitativa som kvalitativa, som verksamheterna skickat in till Region Skåne.

Tanken med översynen är att de samlade slutsatserna ska vara en del av det kunskapsunderlag som kulturnämnden behöver i sitt fortsatta arbete med kommande verksamhetsplan och kulturplan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!