Samhällsekonomisk analys av gränshinder

Miljarder i ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning väntar Greater Copenhagen-området, om Danmark och Sverige kan undanröja gränshinder.

En väsentlig förutsättning för att tillvarata den fulla potentialen hos företag och arbetskraft i den dansk-svenska Öresundsregionen, också kallat Greater Copenhagen, är att utforma lagar och regelverk på ett vis som i så stor utsträckning som möjligt låter individer verka över gränserna utan att olika typer av hinder uppstår.

Studien fokuserar på tre olika typer av samhällsekonomiska kostnader: (i) arbetsmarknadseffekter, (ii) effekter för produktion (BNP) samt (iii) konsumtion.

Studien har utförts av Damvad Analytics på uppdrag av Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.