Samhällsekonomisk analys av gränshinder

Miljarder i ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning väntar Greater Copenhagen-området, om Danmark och Sverige kan undanröja gränshinder.

En väsentlig förutsättning för att tillvarata den fulla potentialen hos företag och arbetskraft i den dansk-svenska Öresundsregionen, också kallat Greater Copenhagen, är att utforma lagar och regelverk på ett vis som i så stor utsträckning som möjligt låter individer verka över gränserna utan att olika typer av hinder uppstår.

Studien fokuserar på tre olika typer av samhällsekonomiska kostnader: (i) arbetsmarknadseffekter, (ii) effekter för produktion (BNP) samt (iii) konsumtion.

Studien har utförts av Damvad Analytics på uppdrag av Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter