Så cyklar vi i Skåne

Cykelresandet ökar i Skåne, i huvudsak för att vi blir fler i Skåne, men även för att cyklandet per person ökar. Denna rapport sammanfattar resultaten från Region Skånes stora resvaneundersökning.

Syftet med denna rapport är att presentera den mest relevanta informationen om hur cykeltrafiken sker och utvecklas i Skåne. I huvudsak bygger rapporten på resultat från den stora resvaneundersökningen som genomfördes i Skåne under 2018.

Informationen över hur cykeltrafiken utvecklas i Skåne är begränsad. Resvaneundersökning i Skåne 2018 är en av de rikaste kunskapskällorna som finns att tillgå. Det är den största resvaneundersökning som hittills har gjorts i Skåne. 

Denna rapporten presenterar slutsatserna från resvaneundersökningen och sätter dem även i ett större sammanhang.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter