Resvaneundersökning Öresund 2015

Trots minskad pendling över Öresund är arbetspendlingen fortfarande den viktigaste anledningen till att ta sig över sundet.

Omslag till Resvaneundersökning Öresund 201528 procent av alla personresor är arbetspendlare följt av 17 procent tjänsteresor visar en ny undersökning för resandet hösten 2015. Samtliga 11 trafikföretag över Öresund har ingått i undersökningen. Undersökningen är genomförd av Region Skåne och Trafikverket Syd med ekonomiskt stöd från 15 partners i Sverige och Danmark.

Undersökningen gjordes innan gräns- och id-kontroller infördes för resor från Danmark till Sverige.

Dokument

  • Se undersökningen

    ( .pdf, 2,2 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter