Resvaneundersökning Öresund 2015

Trots minskad pendling över Öresund är arbetspendlingen fortfarande den viktigaste anledningen till att ta sig över sundet.

Omslag till Resvaneundersökning Öresund 201528 procent av alla personresor är arbetspendlare följt av 17 procent tjänsteresor visar en ny undersökning för resandet hösten 2015. Samtliga 11 trafikföretag över Öresund har ingått i undersökningen. Undersökningen är genomförd av Region Skåne och Trafikverket Syd med ekonomiskt stöd från 15 partners i Sverige och Danmark.

Undersökningen gjordes innan gräns- och id-kontroller infördes för resor från Danmark till Sverige.

Dokument

  • Se undersökningen

    ( .pdf, 2,2 MB)

    Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!