Resvaneundersökning i Skåne 2013

Resvaneundersökningen kartlägger hur folk reser i Skåne och vilka möjligheter befolkningen har att använda olika färdmedel.


Resvaneundersökning för Skåne 2013 är en uppföljning av undersökningen som genomfördes 2007. 

Undersökningen innehåller två delar; en resdagbok där alla genomförda resor under en specifik mätdag kartläggs samt en enkätdel som beskriver bakgrundsvariabler för de som ingår i studien och befolkningens tillgång till olika färdmedel. Varje individ fyller i resdagboken för en specifik dag.

Liksom 2007 omfattade undersökningen personer boende i Skåne i åldern 15-84 år. Det totala urvalet utgjordes av 70 000 personer. 25 733 enkäter har fyllts i och registrerats vilket motsvarar 37 procent av urvalet.

Dokument

 • Resvaneundersökning i Skåne 2013

  ( .pdf, 2,1 MB)

  Ladda ner
 • Kommunrapporter Resvaneundersökning i Skåne 2013

  ( .pdf, 1,7 MB)

  Ladda ner
 • Resvanor Syd 2007

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Resvaneundersökning - interaktiv

  Webbplats

  Öppna sidan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter