Graf som visa att bilen fortfarande är främsta färdmedlet

Resvaneundersökning i Skåne

Bilresandet per person och dag minskar och kollektivtrafikresandet ökar i Skåne. Detta är en av slutsatserna från de resvaneundersökningar som har gjorts i Skåne 2007, 2013 och 2018.

En resvaneundersökning svarar på vilka personer som reser när, varifrån, vart och i vilket ärende samt vilken tillgång man har till olika resmöjligheter.

I resvaneundersökningen 2018 deltog över 38 000 personer och över 72 000 resor registrerades. Den stora omfattningen gör resvaneundersökningen till ett av de viktigaste planeringsverktygen inom samhälls- och infrastrukturplanering.

Dokument

  • Resvaneundersökning 2018

    ( .pdf, 5,2 MB)

    Ladda ner
  • Resevaneundersökning 2018 - interaktiv webbplats

    Webbplats

    Öppna sidan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!