Regionalt perspektiv - en nyckel till Sveriges utveckling

En publikation från Strukturbild för Skåne om regional fysisk planering.

Människors behov av att resa och sättet det görs på har förändrats de senaste decennierna. Att bo, arbeta och spendera sin fritid i olika kommuner är numera en självklarhet, vilket den fysiska planeringen måste beakta.

I Skåne bestämde vi oss för att höja perspektivet en nivå, till regional fysisk planering. För när kommuner och region planerar och agerar mer tillsammans, bildas en ny slags helhet.

Dokument

  • Regionalt perspektiv

    ( .pdf, 3,3 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter