Regionala utvecklingsnämndens mandatperiodsrapport 2015-2018

Regionala utvecklingsnämnden är Region Skånes nämnd för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne.

Mandatperiodsrapporten 2015-2018 är en översiktlig genomgång över några av de beslut nämnden har initierat och fattat under dess mandatperiod.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter