Regionala utvecklingsnämndens mandatperiodsrapport 2015-2018

Regionala utvecklingsnämnden är Region Skånes nämnd för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne.

Mandatperiodsrapporten 2015-2018 är en översiktlig genomgång över några av de beslut nämnden har initierat och fattat under dess mandatperiod.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!